Όροι της υπηρεσίας Transfer My Site

Εκτύπωση

Οι όροι της υπηρεσίας Transfer My Site αποτελούν συμφωνία μεταξύ του συνεργάτη (στο εξής θα αναφέρεται ως "συνεργάτης") και της HostPlus.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως "HostPlus.gr").

Η υπηρεσία Transfer My Site έχει σχεδιαστεί για συνεργάτες οι οποίοι φιλοξενούν το site τους σε κάποιον άλλο παροχέα web hosting και θα ήθελαν να το μεταφέρουν σε κάποιο πακέτο Shared της HostPlus.gr.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Transfer My Site;
Για να χρησιμοποιήσει ένας συνεργάτης την υπηρεσία Transfer My Site θα πρέπει να πληρεί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Πως γίνεται χρήση της υπηρεσίας Transfer My Site;

Οφέλη της υπηρεσίας Transfer My Site:

Δωρεάν Φιλοξενία για διάστημα μέχρι 6 μήνες

Η HostPlus.gr θα προσθέσει στον λογαριασμό του συνεργάτη ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 6 μήνες για τον υπολοιπόμενο χρόνο προπληρωμένης φιλοξενίας που είχε σε άλλη εταιρία παροχής Hosting.
Αυτό θα γίνει αφού ο συνεργάτης στείλει στην HostPlus.gr τα απαραίτητα στοιχεία της αγοράς προπληρωμένες υπηρεσίες φιλοξενίας καθώς και αντίγραφο του email ακύρωσης της φιλοξενίας στην προηγούμενη εταιρία.
Αποδεκτές μορφές αποδεικτικών στοιχείων μπορούν να είναι το τιμολόγιο ή η απόδειξη αγοράς ή ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας που φαίνεται η ετήσια χρέωση.

Επιπλέον θα πρέπει να σταλεί το email με τα στοιχεία ανοίγματος ή ανανέωσης του λογαριασμού φιλοξενίας που δείχνει ημερομηνία έναρξης και λήξης στην προηγούμενη εταιρία καθώς και το email ακύρωσης του hosting.

Η προσφορά δεν ισχύει αν η προηγούμενη εταιρία παροχής hosting έχει επιστρέψει χρήματα στον συνεργάτη για την ακύρωση του hosting.

"Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε τη ζωή εύκολη"
No Internet Connection