Όροι της υπηρεσίας Transfer My Site

Οι όροι της υπηρεσίας Transfer My Site αποτελούν συμφωνία μεταξύ του συνεργάτη (στο εξής θα αναφέρεται ως "συνεργάτης") και της HostPlus.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως "HostPlus.gr").

Η υπηρεσία Transfer My Site έχει σχεδιαστεί για συνεργάτες οι οποίοι φιλοξενούν το site τους σε κάποιον άλλο παροχέα web hosting και θα ήθελαν να το μεταφέρουν σε κάποιο πακέτο Shared της HostPlus.gr.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Transfer My Site;
Για να χρησιμοποιήσει ένας συνεργάτης την υπηρεσία Transfer My Site θα πρέπει να πληρεί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Ο συνεργάτης θα πρέπει να μεταφέρει έναν ή περισσότερους υφιστάμενους δικτυακούς τόπους στην HostPlus.gr και δεν θα πρέπει να είναι μεταπωλητής της HostPlus.gr.
  • Ο συνεργάτης θα πρέπει να αγοράσει από την HostPlus.gr ένα πακέτο φιλοξενίας Plus για τουλάχιστον 12 μήνες.
  • Η αγορά από τον προηγούμενο πάροχο θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον πριν 30 ημέρες.
  • Ο συνεργάτης θα πρέπει να ζητήσει την χρήση της προσφοράς Transfer My Site μέσα σε λιγότερο από 20 ημέρες μετά την παραγγελία του πακέτου φιλοξενίας στην HostPlus.gr.

Πως γίνεται χρήση της υπηρεσίας Transfer My Site;

  • Ο συνεργάτης θα πρέπει να αγοράσει από την HostPlus.gr όσα νέα πακέτα φιλοξενίας επιθυμεί.
  • Ο συνεργάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω αιτήματος υποστήριξης με την HostPlus.gr και να ζητήσει τη δωρεάν μεταφορά του site του.
  • Ο συνεργάτης θα πρέπει να στείλει στην HostPlus.gr με fax ή με email αποδεικτικό κατοχής (τιμολόγιο, απόδειξη ή χρέωση πιστωτική κλπ) της υπηρεσίας από τον προηγούμενο πάροχο καθώς και την αίτηση ακύρωσης του λογαριασμού από τον προηγούμενο πάροχο προκειμένου να προστεθούν στο πακέτο hosting του οι μήνες που υπολοίπονται στο παλιό hosting ( έως 6 μήνες ).

Οφέλη της υπηρεσίας Transfer My Site:

  • Δωρεάν μεταφορά ιστοσελίδας.
  • Εφόσον το επιθυμεί ο συνεργάτης η HostPlus.gr μπορεί να μεταφέρει δωρεάν το website του συνεργάτη από την προηγούμενη εταιρία.

Δωρεάν Φιλοξενία για διάστημα μέχρι 6 μήνες

Η HostPlus.gr θα προσθέσει στον λογαριασμό του συνεργάτη ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 6 μήνες για τον υπολοιπόμενο χρόνο προπληρωμένης φιλοξενίας που είχε σε άλλη εταιρία παροχής Hosting.
Αυτό θα γίνει αφού ο συνεργάτης στείλει στην HostPlus.gr τα απαραίτητα στοιχεία της αγοράς προπληρωμένες υπηρεσίες φιλοξενίας καθώς και αντίγραφο του email ακύρωσης της φιλοξενίας στην προηγούμενη εταιρία.
Αποδεκτές μορφές αποδεικτικών στοιχείων μπορούν να είναι το τιμολόγιο ή η απόδειξη αγοράς ή ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας που φαίνεται η ετήσια χρέωση.

Επιπλέον θα πρέπει να σταλεί το email με τα στοιχεία ανοίγματος ή ανανέωσης του λογαριασμού φιλοξενίας που δείχνει ημερομηνία έναρξης και λήξης στην προηγούμενη εταιρία καθώς και το email ακύρωσης του hosting.

Η προσφορά δεν ισχύει αν η προηγούμενη εταιρία παροχής hosting έχει επιστρέψει χρήματα στον συνεργάτη για την ακύρωση του hosting.

"Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε τη ζωή εύκολη"
Copyright © 2007 - 2019 HostPlus ltd. All rights reserved.
No Internet Connection